Katowice przeszłość gospodarcza

Katowice – miasto i jego przeszłość gospodarcza

 

Katowice i jego przyszłość gospodarczaKatowice będące centrum województwa śląskiego są jego największym miastem i jednym z tych największych miast w kraju. Położone jest ono w południowej Polsce, nad rzekami Rawa oraz Kłodnica, na Wyżynie Śląskiej. Obecnie mieszka tutaj około 303 tysiące osób, co stanowi 10. miasto pod względem liczby ludności w Polsce. Katowice są obecnie ważnym ośrodkiem gospodarczym, głównie handlowo-usługowym, przemysłowym, kulturalnym, akademickim, a także specjalistycznych usług medycznych. Zlokalizowane są u zbiegu krajowych i międzynarodowych tras drogowych i kolejowych.

Początki Katowic to wiek XVI, kiedy to miasto pełniło w szczególności rolę lokalnego centrum kuźniczego i rolniczego. Jego dynamiczny rozwój rozpoczął się wraz z nastaniem rewolucji przemysłowej w wieku XIX, kiedy to zaczęło powstawać tutaj wiele kopalni węgla kamiennego, hut, a także zakładów metalurgicznych, chemiczno-technologicznych, kamieniarskich, ceramicznych. Oprócz przemysłu ciężkiego funkcjonował też przemysł przetwórczy. Przemysł odgrywał kluczową rolę w gospodarce Katowic praktycznie aż do końca wieku XX, kiedy jego znaczenie zaczęło maleć. Niemniej jednak nadal jest on ważnym elementem struktury gospodarczej tego największego miasta na Górnym Śląsku.