Ważne Instytucje

Instytucje mające związek z działalnością gospodarczą w Katowicach

 

Ważne instytucje gospodarcze w KatowicachKatowice są miastem wspierającym przedsiębiorczość. Na osoby planujące zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej czeka tutaj kompleksowa pomoc oferowana przez agencje rozwoju regionalnego, izby gospodarcze i przemysłowe, instytucje finansowe udzielające pożyczek preferencyjnych, poręczeń i gwarancji bankowych, także ośrodki informacyjne i innego rodzaju instytucje otoczenia biznesu.

  • Regionalna Izba Gospodarcza – zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, oferuje usługi doradcze, informacyjne szkoleniowe, wspiera współpracę z zagranicznymi podmiotami, umożliwia wymianę ofert.

  • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości – wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzi akcje skoncentrowane na wzroście gospodarczym regionu.

  • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – prowadzone w ramach dwóch uczelni: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Uniwersytet Śląski, są skoncentrowane na rozwoju przedsiębiorczości młodych ludzi, świadczą usługi proinnowacyjne, realizują projekty biznesowe.

  • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego – przygotowuje i realizuje programy pomocowe krajowe i międzynarodowe, wspiera promocję regionu, przyciąga inwestorów.

  • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości – prowadzi kursy branżowe i specjalistyczne, zrzesza rzemieślników i przedsiębiorców z regionu.

  • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – działające w Chorzowie, pomaga małym i średnim przedsiębiorcom w pozyskiwaniu funduszy unijnych na prowadzenie działalności.